Tổng số lượt xem trang

 1. Thành Lập Hội:

Bạn tới gặp NPC quản lý bang hội tại các thành để bắt đầu việc thành lập Hội. 

a. Điều kiện thành lập:

Hội chủ phải đạt cấp độ trên 20. 

b. Phí thành lập:

Hội cấp 1: 500 vàng. Hội có thể thu nạp tối đa 15 thành viên.
Hội cấp 2: Muốn nâng cấp lên Hội cấp 2 cần 5,400GP và 3,000,000 vàng. Hội có thể thu nhận tối đa 20 thành viên và có thể gia nhập liên minh. 
Hội cấp 3: Cần 20,400GP và 9,000,000 vàng. Hội thu nhận được tối đa 25 thành viên. 
Hội cấp 4: Cần 135,000GP và 15,000,000 vàng. Hội thu nhận được tối đa 35 thành viên.
Hội cấp 5: hội thu nhận được tối đa 50 thành viên

c. Điểm Hội (GP)

GP = Guild Point = Điểm Hội. Khi bạn kiếm được 1 điểm kỹ năng, bạn sẽ được 1 Điểm Hội, tuy nhiên Điểm hội chỉ cập nhật khi bạn kiếm được 10 điểm hoặc khi bạn thoát khỏi trò chơi. Mỗi lần muốn nâng cấp độ của Hội thì Hội cần phải đạt 100% GP.

d. Cơ cấu của Hội:

Thành phần của Hội bao gồm:

Hội Chủ: là người sáng lập ra Hội và là người có quyền mời người chơi trở thành Hội Viên của Hội.
Các Hội Viên: tùy theo cấp bậc của mình thì có các quyền hạn đặc biệt, giúp đỡ cho Hội Chủ và xây dựng Hội của mình.

e. Cấp bậc trong Hội:

- Hội Chủ: Với chức vị của người sáng lập đầu tiên, Hội Chủ có mọi quyền hạn để lãnh đạo Hội, quyết định trong mọi việc như Hội chiến, tuyển thành viên, tạo mối quan hệ với các Hội khác... đây là đại diện cao nhất của Hội.

- Hội Phó: Được sự đề cử của Hội Chủ, có nhiệm vụ tăng cấp độ cho Hội, có thể có nhiều nhất là 5 người ở vị trí này. Hội Phó có 1 số quyền lãnh đạo Hội như: Kết nạp thành viên, quản lý kho của Hội... Đôi lúc có thể có quyền ngang với Hội Chủ nhưng cần phải có sự đồng ý của các Hội Phó khác.
- Hội viên: Hội viên là những người trong Hội và không có quyền trong việc quản lý Hội.

2. Sự Phát Triển Của Hội:

Giai đoạn đầu tiên thì Hội có thể nhận số thành viên đến 10 người bao gồm cả Hội Chủ, Hội càng phát triển thì số lượng thành viên càng tăng. Mặt khác, Hội càng phát triển thì có thể nhận thêm nhiều các tính năng hệ thống đa dạng hơn, nên muốn trở thành một Hội hùng mạnh thì tất cả các thành viên phải cùng nhau hợp lực.

3. Ra khỏi Hội                  

Hội viên có thể ra khỏi Hội mà kô cần chỉ thị hay sự đồng ý của Hội Chủ, trong 3 ngày rút ra khỏi Hội thì không thể gia nhập một Hội nào khác, và cũng không thể thành lập 1 Hội mới. Chỉ trong trường hợp Hội giải tán thì những thành viên trong Hội đó mới không bị nhận phạt giải tán.

4. Giải Tán Hội:

- Hội Chủ có thể giải tán Hội mà không cần sự đồng ý của thành viên, việc giải tán hội thực hiện thông qua NPC Quản lý Hội - Lý Bách Dũng.

- Hội Chủ giải tán Hội sẽ bị nhận phạt tương đương với cấp độ của Hội, và sẽ mất hết toàn bộ Vàng hay GP (Guild Point) đang có.

Mức phạt đối với Hội Chủ khi giải tán hội:

- Cấp độ của Hội từ 1 - 2: Không được sáng lập hay gia nhập Hội khác trong 15 ngày.
-  Cấp độ của Hội từ 3 - 4: Không được sáng lập hay gia nhập Hội khác trong 30 ngày.

5. Thông Tin Và Tính Năng Của Hội:

Có thể xem thông tin về Hội bằng cách bấm phím tắt "U". Thông qua bảng thông tin Hội bạn có thể xem được các thông tin về thành viên đang online, offline, cấp độ của Hội, tên của Hội... Và thông qua Cửa Sổ Hội, Hội Chủ có thể điều khiển các tính năng cơ bản: giải tán Hội, đặt tên, xét gia nhập....

6. Quyền Hạn Ban Cấp

Hội chủ, với tính năng của mình thì có thể ban cấp quyền hạn đặc biệt cho các hội viên thường, thông qua menu ban cấp quyền hạn ở trang Hội cá nhân. Thiết định liên quan đến ban cấp quyền hạn khác như sau: 
  
- Tính năng Nhập: Mời người chơi gia nhập Hội
- Tính năng Phân quyền: Phân quyền cho từng Hội Viên.
- Tính năng Thu lại: Trục xuất Hội Viên
- Tính năng Rời bỏ: Giải tán hội
- Tính năng Đặt hiệu: Đặt tên cho Hội Viên

7. Tấn Phong Hội Chủ

Hội chủ có thể tấn phong cho các Hội Viên khác chức vị Hội Trưởng. Việc Tấn phong hội trưởng thực hiện thông qua người quản lý Hội NPC Lý Bách Dũng. Việc tấn phong Hội chủ lúc nào cũng có thể thực hiện được. Người nhận không cần điều kiện gì, và Hội chủ sau khi đã truyền lại chức vụ thì trở thành Hội Viên bình thường. 

8. Bãi Nhiệm và Chỉ Định Hội Chủ

Trên 45 ngày mà Hội chủ không vào game thì có thể thông qua người quản lý Hội NPC Lý Bách Dũng để chỉ định Hội chủ mới. Tất cả các Hội Viên đều có thể đăng ký làm Hội chủ, và sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn Hội chủ. 

Trong số các Hội Viên online trong 7 ngày gần nhất thì có thể được ứng cử Hội chủ, nếu được 60% thành viên online trong 7 ngày gần nhất bầu chon thì sẽ sa thải Hội chủ cũ và chỉ định người mới. 

Trường hợp sau khi kết thúc thời gian bầu cử, không nhận được trên 60% số phiếu bầu thì vẫn duy trì chế độ cũ. 

- Điều kiện bãi nhiệm và chỉ định: Trên 45 ngày Hội chủ không online. 

- Yêu cầu bãi nhiệm: Bất cứ thành viên nào của Hội. 

- Điều kiện ứng cử Hội chủ: Bất cứ thành viên nào online trong 7 ngày gần nhất. 

- Điều kiện chỉ định Hội Trưởng mới: Nhận được trên 60% số phiếu bầu của Hội Viên online trong 7 ngày gần nhất. 

- Lần bỏ phiếu: Không giới hạn, có thể bỏ cho nhiều lần nhưng nếu bầu cho người khác thì kết quả bỏ lúc trước sẽ bị hủy. 

- Hội chủ cũ: Trở về thành Hội Viên thường.

9. Thông Tin Về Hội Chiến (War Guild)

- Khi Hội chiến nếu bạn chết sẽ mất điểm kinh nghiệm tương đương khi bạn hành nghề Thương Nhân, Bảo Tiêu hay Đạo Tặc.
- Khi giết đối thủ bạn có thể kiếm được điểm kinh nghiệm và điểm kỹ năng nhưng rất ít. 

- Kiếm được vàng nếu chủ Hội đặt cược cho cuộc chiến và Hội của bạn chiến thắng.
- Bạn không thể kiếm được đồ khi giết kẻ thù trừ phi kẻ thù tự rớt đồ như khi chết bình thường
- Chủ Hội có thể xin thua trận chiến nhưng lời xin thua chỉ có hiệu lực sau 60 giây kể từ khi tuyến bố thua.

Hệ Thống Bang Hội

Posted by : Lão Tam 1 Comment


Hệ Thống Nhiệm Vụ Châu Á ( Lv 1-> 80)
_Để thấy tên của số NPC trong Nhiệm vụ thì mọi người bấm "M" rồi click chuột vào thành phố mà các bạn đang đứng, các bạn sẽ biết được vị trí cụ thể của từng NPC để làm nhiệm vụ dễ hơn.
_Bấm "Q" để xem nhiệm vụ và tình trạng nhiệm vụ mình đang làm.
_Các bạn có thể làm nhiều nhiệm vụ một lúc để tiết kiệm thời gian.
_Chú ý: Một số nhiệm vụ không thể sử dụng cuộn giấy về thành được nên khi làm nhiệm vụ ở xa các bạn nên mua thêm mấy con ngựa để về thành cho nhanh.


----========----
Cấp độ 1
----========----
Nhiệm vụ tân khách
NPC: Đại tướng quân Tôn Huyền (gần cổng Tây)
Bước 1: Tới gặp Trương Phu Nhân-chủ cửa hàng giáp/ quay lại nói chuyện với Tôn Huyền
Bước 2: Tới gặp Trân Trân-chủ cửa hàng trang sức, trang bị đồ mà cô ấy đưa cho bạn, sau đó nói chuyện lại với cô ấy/ quay lại báo cáo với Tôn Huyền
Bước 3: Tới gặp Dương Ích Chi-thầy thuốc/ mua một cành Hồi Huyết Thảo/ quay lại đưa cho Tôn Huyền
Bước 4: Giết 30 con Ma Rơm/ quay lại nhận thưởng của Tôn Huyền
Phần thưởng: trang bị cho người mới/ thuốc phục hồi HP


----========----
Cấp độ 3
----========----
Thư của thợ rèn
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Bước 1: Nói chuyện với Trần Kiên (lính gác cổng Nam)
Bước 2: Quay lại nói chuyện với Thiết Huyền
Phần thưởng: 225 điểm kinh nghiệm, 205 vàng

Đứa trẻ thất lạc
NPC: Trưởng lão Hoàng Lão Đầu(ở cổng bắc của thôn giàu có)
Cách làm: Giết quái vật (Tiểu) Độc Nhãn Quỷ, cho đến khi rơi ra "Chiếc giày của đứa trẻ" thì quay lại đưa cho Hoàng Lão Đầu.
Phần thưởng: 375 điểm kinh nghiệm, 475 vàng

Đại chiến Chồn Tinh
NPC: Lý Lang (lính gác cổng Đông)
Cách làm: Giết 40 con Chồn Tinh/Chồn Tinh Vàng, chúng có rất nhiều ở ngoài cổng phía Đông, quay lại khi bạn hoàn thành.
Phần thưởng: 1900 điểm kinh nghiệm, 1000 vàng


----========----
Cấp độ 5
----========----
Mối lo của Dương Ích Chi
NPC: Thầy thuốc Dương Ích Chi
Cách làm: Giết 50 Quỷ Đầm/Quỷ Đầm lâu la, chúng ở khắp vùng đầm lầy phía bắc Trường An, về gặp Dương Ích Chi khi bạn hoàn thành.
Phần thưởng: 3800 điểm kinh nghiệm, thuốc phục hồi HP----========----
Cấp độ 6
----========----
Chất độc của Quỷ Đầm
(Hoàn thành “Mối lo của Dương Ích Chi”)
NPC: Thầy thuốc Dương Ích Chi
Cách làm: Giết Quỷ Đầm/Quỷ Đầm Lâu La sẽ nhận được chất độc, trở về gặp Dương Ích Chi khi kiếm đủ 20 cái.
Phần thưởng: 6600 điểm kinh nghiệm, 4000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, thuốc phục hồi MP


----========----
Cấp độ 7
----========----
Diệt trừ sư tử đá
NPC: Thượng Quan Nam (lính gác cổng Đông)
Cách làm: Giết 40 Thạch Sư/Kim Thạch Sư. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở Lăng mộ Tần Thủy Hoàng hoặc Nghĩa địa. Quay lại khi hoàn thành.
Phần thưởng: 4500 điểm kinh nghiệm, 2000 vàngĐánh đuổi ma bia

NPC: Định Huệ (trong sân của chùa Từ Ân)
Cách làm: Thu thập tất cả các mảnh thạch bản (xem nhật ký nhiệm vụ để biết chi tiết). Về gặp hòa thượng Định Tuệ để nhận phần thưởng.
Phần thưởng: 10500 điểm kinh nghiệm, 3800 vàng và 1 bùa triệu tập ngựa cấp độ 10.


----========----
Cấp độ 8
----========----
Mộc Yêu giảo hoạt
NPC: Miêu Tố Linh (ở am của thầy mo)
Cách làm: Giết Tàn Mộc Yêu/Mộc Yêu sẽ rơi ra "Mộc Yêu hắc huyết”. Về gặp Miêu Tố Linh để nhận phần thưởng.
Phần thưởng: một vũ khí cấp độ 10


----========----
Cấp độ 9
----========----
Viên đá của nhà thám hiểm
NPC: Phổ Lạc La (ở Tiệm bán đồ buôn)
Cách làm: Giết Thạch Sư để lấy “Viên đá của nhà thám hiểm” , thu thập 20 cái và trở về gặp Phổ Lạc La để nhận thưởng.
Phần thưởng: 5000 điểm kinh nghiệm, 3500 vàng, 1 cuộn bùa phép.
Chú ý: Nếu bạn vẫn chưa làm xong nhiệm vụ Diệt trừ sư tử đá, đánh thạch sư sẽ không rơi ra "Viên đá của nhà thám hiểm" cho đến khi bạn hoàn thành nhiệm vụ đó.


----========----
Cấp độ 10
----========----
Làm trong sạch đất
NPC: Miêu Tố Linh (ở am của thầy mo)
Bước 1: Đưa "Mộc Yêu hắc huyết" cho hòa thượng ấn độ KUSHYAN.
Bước 2: Trở lại nói chuyện với Miêu Tố Linh và nhận thưởng.
Phần thưởng: 12700 điểm kinh nghiệm, 4500 điểm kinh nghiệm kỹ năng and 4000 vàng

Tiểu trừ Tiểu Cung Tặc
NPC: Chu Hổ
Cách làm: Giết 50 Tiểu Cung Tặc , sau đó về gặp Chu Hổ để nhận thưởng
Phần thưởng: 9500 điểm kinh nghiệm, thuốc hồi phục MP


----========----
Cấp độ 11
----========----
Bản đồ tác chiến của bọn sơn tặc (Cần làm “Tiễu trừ Tiểu Cung Tặc”)
NPC: Chu Hổ
Cách làm: Giết bọn Tiểu Cung Tặc/Cung Tặc sẽ rơi ra Bản đồ tác chiến, kiếm đủ 20 cái rồi về gặp Chu Hổ để nhận thưởng.
Phần thưởng: 28000 điểm kinh nghiệm, 5500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, thuốc hồi phục HP


----========----
Cấp độ 13
----========----
Những chiếc nanh hổ:
NPC: Triệu Đại Sơn (ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Mãnh Hổ sẽ rơi ra "Nanh hổ" thu thập 10 cái và về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Phần thưởng: 15300 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 4000 vàng

Cuộc thi săn mãnh hổ (Làm 3 lần)
NPC: Đại tướng quân Tôn Huyền
Lần 1: Giết 1 Mãnh Hổ Champion, 20 Mãnh Hổ và 20 Tiểu Mãnh Hổ.
Sau đó quay về nhận thưởng.
Lần 2: Giết 3 Mãnh Hổ Champion, 30 Mãnh Hổ, và 30 Tiểu Mãnh Hổ. Sau đó quay về nhận thưởng.
Lần 3: Giết 5 Mãnh Hổ Champion, 40 Mãnh Hổ và 40 Tiểu Mãnh Hổ
Phần thưởng: Tổng cộng được 33000 điểm kinh nghiệm, 9550 điểm kinh nghiệm, 3600 vàng, 1 cuộn bùa phép và bình Hồi Huyết Thủy.

Tiễu trừ sơn tặc (Cần làm Tiễu trừ tiểu cung tặc)
NPC: Lý Bách Dũng (gần Tiêu Cục)
Cách làm: Giết 50 Sơn Tặc/Tiểu Sơn Tặc để hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thưởng: 14500 điểm kinh nghiệm, thuốc hồi phục HP


----========----
Cấp độ 15
----========----
Thiết Huyền nổi giận (Cần làm Bản đồ tác chiến của sơn tặc)
NPC: thợ rèn Thiết Huyền
Cách làm: Giết 200 Cung Tặc, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 26500 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và một món đồ có thể dùng chuyển đổi giới tính của đồ vạt từ cấp 3 trở xuống.


----========----
Cấp độ 16
----========----
Thanh kiếm bị đánh cắp
NPC: Quách Uy (Tiêu cục)
Cách làm: Đi đến Sơn tặc trại và giết Sơn tặc, nếu may mắn có thể thanh kiếm sẽ rơi ra ngay sau tên đầu tiên.; cũng có thể bạn sẽ phải đánh cả trăm con. Hãy kiên nhẫn !
Phần thưởng: 18800 điểm kinh nghiệm, 5000 vàng and 3600 điểm kinh nghiệm kỹ năng


Săn bắt Bạch Hổ
NPC: Mã Thiên Lý (Chuồng Ngựa)
Cách làm: Giết 40 Bạch Hổ ở xung quanh Hắc Mạc Trại
Phần thưởng:


----========----
Cấp độ 17
----========----
Vận chuyển thảo dược
NPC: Dương Ích Chi (ở tiệm thuốc)
Cách làm: Bạn phải tới Trung Nguyên Bến Tây.
Phần thưởng: 14400 điểm kinh nghiệm, 3600 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 3800 vàng

Lời yêu cầu của Dương Ích Chi (Cần làm “Đưa thảo dược”)
NPC: Dương Ích Chi
Bước 1: Đi tới Trung Nguyên Bến Đông
Bước 2: Đi tới Trung Nguyên Bến Tây
Phần thưởng: 18000 điểm kinh nghiệm, 4500 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 125 bình Phục Khí Dược loại nhỏ (+220 mp)

Nanh vuốt Hắc Hổ (Cần làm "Viên đá của nhà thám hiểm")
NPC: Phổ Lạc La (ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Hắc hổ sẽ rơi ra "Nanh vuốt Hắc hổ " thu thập đủ 60 cái rồi về gặp Phổ Lạc La để nhận thưởng.
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 15000 điểm kinh nghiệm kỹ năng and 15700 vàng


----========----
Cấp độ 18
----========----
Da Bạch hổ (Làm 2 lần)
NPC: Triệu Đại Sơn (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Lần 1: Giết Bạch hổ sẽ rơi ra "Da Bạch hổ" thu thập 100 bộ da rồi về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Lần 2: Tương tự như trên.
Phần thưởng: Mỗi lần 42300 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10900 vàng.

Da Bạch hổ 2
NPC: Triệu Đại Sơn (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Thu thập 200 da Bạch hổ
Phần thưởng: 84600 điểm kinh nghiệm, 20000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 1 cuộn bùa phép, tăng 20% khả năng hấp thụ sát thương trong 1 giờ


----========----
Cấp độ 19
----========----
Phương thuốc cổ truyền
NPC: Hạ Vũ (người bán vé đò ở Trung Nguyên Bến Tây)
Cách làm: Giết (Tiểu) Thằn Lằn Quỷ sẽ rơi ra "Mắt của Thằn Lằn Quỷ" thu thập 100 con mắt rồi về gặp Hạ Vũ.
Phần thưởng: 112000 điểm kinh nghiệm, 28500 vàng, 25000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Trứng rệp
NPC: Thầy thuốc Bộ Lợi ở Đôn Hoàng
Cách làm: Giết Rệp Ma/Rệp Quỷ sẽ rơi ra Trứng Rệp, thu thập 10 cái rồi về gặp Bộ Lợi để nhận thưởng.
Phần thưởng: 14800 điểm kinh nghiệm, 3800 vàng


----========----
Cấp độ 20
----========----
Săn Thằn Lằn Quỷ (Cần làm "Phương thuốc cổ truyền")
NPC: Hà Càn (người bán vé đò ở Tây Vực Bến Tây)
Cách làm: Giết 600 con (Tiểu) Thằn Lằn Quỷ rồi về gặp Hà Càn để nhận thưởng.
Phần thưởng: 141000 điểm kinh nghiệm, 30000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 1 cuộn bùa phép.


----========----
Cấp độ 21
----========----
Óan hồn Hung Nô
NPC: Hòa thượng Pháp Hiền (Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 30 Quỷ Hung Nô.
Phần thưởng: 12000 điểm kinh nghiệm, vàng 3000

Bí mật của A Sử Đức (Cần làm Trứng rệp)
NPC: A Sử Đức(cửa hàng đặc sản ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Rệp Ma/Rệp Quỷ để kiếm đủ 150 “Trứng rệp”
Phần thưởng: 150000 điểm kinh nghiệm, 30000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 37000 vàng


----========----
Cấp độ 22
----========----
Hòa giải
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Rệp quỷ để kiếm đủ 100 "Cánh rệp" rồi về gặp Cáp Lý Khắc để nhận thưởng.
Phần thưởng: Phần thưởng: 132000 điểm kinh nghiệm, 25000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép tăng 20% tỷ lệ né tránh


----========----
Cấp độ 23
----========----
Sự oán hận của Quỷ Mã
NPC: Mạc Cao – buôn ngựa ở Đôn Hoàng
Cách làm: Giết 60 con Quỷ Mã
Phần thưởng: 19800 điểm kinh nghiệm, 4800 vàng

Lễ tế linh hồn ngựa (Cần làm Sự óan hận của Quỷ Mã)
NPC: Mạc Cao (buôn ngựa ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Mã/ Cuồng Mã Quỷ để kiếm đủ 50 “Móng ngựa”
Phần thưởng: 158000 điểm kinh nghiệm, 25000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 35000 vàng


Mưu mẹo gian dối
NPC: Mạo Hồ (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Binh Hung Nô để kiếm đủ 200 “Cờ của Quỷ Binh Hung Nô”
Phần thưởng: 211000 điểm kinh nghiệm, 40000 điểm kinh nghiệm kỹ năng


----========----
Cấp độ 24
----========----
Kẻ cắp gặp bà già
NPC: Hợp Đôn (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Hung Nô để kiếm đủ 200 “Cờ của Quỷ Hung Nô”
Phần thưởng: 237000 điểm kinh nghiệm, 40000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Nhiệm vụ liên quan: Mưu mẹo gian dối

Cuộc đấu võ thuật (Cần làm Kẻ cắp gặp bà già )
NPC: Hợp Đôn (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với tướng quân Tôn Huyền
Bước 2: Trở về cổng Đông Đôn Hoàng gặp Hợp Đôn
Phần thưởng: 107000 điểm kinh nghiệm, 3000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 250 bình Hồi Huyết Thủy (loại trung bình)


----========----
Cấp độ 26
----========----
Chế tạo pháo Như Tiên Cổ Lệ
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 20 “Đạn pháo”
Phần thưởng: 16300 điểm kinh nghiệm, 3800 vàng

Chiến thắng hiển hách (Làm 3 lần - Càn làm Chế tạo pháo Như Tiên Cổ Lệ )
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Lần 2: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Lần 3: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Phần thưởng: 133000 điểm kinh nghiệm, 20000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 34500 vàng

Vận chuyển pháo (Cần làm Chiến thắng hiển hách)
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (chủ cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An nói chuyện với Trân Trân (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Quay lại Đôn Hoàng gặp Như Tiên Cổ Lệ.
Phần thưởng: 120000 điểm kinh nghiệm, 3000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép----========----
Cấp độ 27
----========----
Diệt thổ quỷ
NPC: Mạc Cao (buôn ngựa ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 500 Thổ Quỷ
Phần thưởng: 178000 điểm kinh nghiệm, 25000 điểm kinh nghiệm kỹ năng


----========----
Cấp độ 28
----========----
Những lá bùa
NPC: Y Ly Na (quản kho)
Cách làm: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 15 “Lá bùa”
Phần thưởng: 20000 điểm kinh nghiệm, 4000 vàng


Sự oán hận của A Sử Đức
NPC: A Sử Đức(thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 30 Hình Thiên
Phần thưởng: 14000 điểm kinh nghiệm, 10 bình hồi phục HP(lọai trung bình)


----========----
Cấp độ 29
----========----
Những lá bùa giả (Làm 2 lần)
NPC: Y Ly Na (quản kho ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Thổ LãoQuỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lá bùa thật".
Lần 2: Giết Thổ LãoQuỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lá bùa thật".
Phần thưởng:
- Lần 1: 169000 điểm kinh nghiệm/ 20000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
- Lần 2: như lần 1Những lá bùa giả 2
Cách làm: Giết Thổ LãoQuỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 200 "Lá bùa thật".
Chú ý: Khi bạn giết Thổ Lão Quỷ/ Thổ Pháp Quỷ, sẽ rơi ra “lá bùa”, nhấn chuột phải vào những lá bùa này sẽ phân loại được thật giả, đánh cho đến khi nào kiếm đủ số lượng bùa thật thì quay về.
Phần thưởng: 337000 điểm kinh nghiệm /40000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 1 cuộn bùa phép (tăng 20% sát thương trong vòng 1 giờ)


----========----
Cấp độ 32
----========----

Nguyên liệu làm quà sinh nhật
(Làm 2 lần)
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Lần 2: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Phần thưởng: 371000 điểm kinh nghiệm, 40000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Món quà cảm động
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với Trân Trân 2 lần (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Nói chuyện với A Sử Đức (thương gia ở của hàng đặc sản) ở Đôn Hoàng.
Bước 3:: Quay lại gặp Bộ Lợi để nhận thưởng
Phần thưởng: 65000 điểm kinh nghiệm, 1200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2 cuộn bùa phép hồi sinh 60% điểm kinh nghiệm khi chết.
Nhiệm vụ liên quan: Nguyên liệu làm quà sinh nhật


----========----
Cấp độ 33
----========----
Yêu tinh cổ đại (Làm 3 lần)
NPC: Đồ Các (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 2: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 3: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Phần thưởng: 487000 điểm kinh nghiệm, 1 búa sửa đồ

Chiếc nhẫn bị mất
NPC: Thác Man (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Ong/Ong đỏ cho đến khi rơi ra nhẫn, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 121000 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 200 bình hồ phục MP (loại trung bình)

----========----
Cấp độ 34
----========----
Ngọc quý của Cáp Lí Khắc
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết bọn Hắc Mạc để kiếm đủ 200 "Đá quý của Cáp Lý Khắc"
Phần thưởng: 250000 vàng----========----
Cấp độ 35
----========----
Tâm sự của Asa
NPC: Sama (người bán vé đò ở bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Đi tới chỗ Sama (bến Tháp Lý Mộc) và nói chuyện với Cáp Lý Khắc để nhận được "Chiếc sáo của Asa"

Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên (Cần làm Tâm sự của Asa)
NPC: Vương Đại Nguyên (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Vương Đại Nguyên

Truy tìm Trung hoa tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Dương Ích Chi (thầy thuốc)
Bước 1: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 "Bột của Hình Thiên"
Bước 2: Giết Ong để kiếm đủ 100 "Tua Ong"
Bước 3: Giết Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ "Chân của Tiểu Xích Cạp"
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm and 18000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm La mã tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Phổ Lạc La (Nhà thám hiểm thành Trường An)
Bước 1: Giết Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lông mày của Thổ Pháp Quỷ"
Bước 2: Giết Quỷ Tử Hoa để kiếm đủ 100 "Lá của Quỷ Tử Hoa"
Bước 3: Giết Xích Cạp để kiếm đủ 100 "Chân của Xích Cạp"
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 18000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cuốn sổ của Hứa Hổ An (Cần làm Truy tìm Trung Hoa tửu & Truy tìm La Mã Tửu)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc)

Uống rượu với Hứa Hổ An (Cần làm Cuốn sổ của Hứa Hổ An)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Bước 1: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc, sử dụng các bình rượu bạn lấy được từ 2 nhiệm vụ trên).
Bước 2: Khi anh ta muốn thêm rượu, hãy hỏi về quyển sổ, và trao đổi nó với cây sáo
Phần thưởng: lấy được cuốn sổ của Hứa Hổ An

Thu thập da rắn (Làm 5 lần)
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 2: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 3: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 4: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 5: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Phần thưởng: 322000 điểm kinh nghiệm, 55000 vàng


----========----
Cấp độ 36
----========----
Viên đá quý bị cất giấu (Làm 5 lần - Cần làm Ngọc quý của Cáp Lý Khắc)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 2: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 3: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 4: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 5: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Phần thưởng: 537000 điểm kinh nghiệm, 50000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 94000 vàng


----========----
Cấp độ 37
----========----
Cung tên của Hắc Mạc Xạ Thủ (Làm 3 lần - Cần làmViên đá quý bị cất giấu)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 2: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 3: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Phần thưởng: 592000 điểm kinh nghiệm, 50000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 96500 vàng


----========----
Cấp độ 38
----========----
Thu thập giáp liệu (vỏ đỏ) 
NPC: Nhiệt Tỷ Á (cửa hàng giáp ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Xích Cạp/Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ 20 "vỏ đỏ"
Phần thưởng: 75000 điểm kinh nghiệm, 13500 vàng

----========----
Cấp độ 39
----========----
Hẻm tử thần
NPC: A Cốt (thợ rèn ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Bạn có 2 giờ để giết 20 con Xích Nhãn Quỷ
Phần thưởng: 62000 điểm kinh nghiệm, 6000 vàng


----========----
Cấp độ 40
----========----
Mái chèo gãy
NPC: Sama (bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 “đá rắn”
Phần thưởng: 105000 điểm kinh nghiệm

Thu nhập vật liệu làm mái chèo
NPC: A Cốt (thợ rèn thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Xích Nhãn Quỷ hoặc Thành Nhãn Quỷ để kiếm 100 "mảnh sắt"
Phần thưởng: 178000 điểm kinh nghiệm

Vận chuyển mái chèo
Cách làm: Vận chuyển 50 mái chèo từ A cốt tới Sama.
Phần thuởng: 221500 điểm kinh nghiệm, 50000 điểm kĩ năng và 5 giấy về làng thượng hạng(dịch chuyển tức thời).....


----========----
Cấp độ 45
----========----
Ngọc thượng hạng của Hầu Vương. (Làm 3 lần)
NPC: BaCa chủ tiệm chế tác ngọc
Cách làm: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Phần thưởng: 700000 điểm kinh nghiệm.


----========----
Cấp độ 46
----========----
Đánh đuổi Quỷ Sinh Hoa. (Làm 3 lần)
NPC: A Y San (Quản kho ở Hòa Điền)
Cách làm: Giết 750 Quỷ Sinh Hoa
Phần thưởng: 750000 điểm kinh nghiệm


----========----
Cấp độ 48
----========----
Mối thù của Đô Luân Nhật.
NPC: Đô Luân Nhật (Lính gác cổng Nam thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết 820 Nhện Trắng hoặc Nhện Vàng
Phần thưởng: 800000 điểm kinh nghiệm, 11300 điểm kỹ năng


----========----
Cấp độ 49
----========----
Tử chiến Hầu Vương Phụ.
NPC: Ba Nhật Đề (Lính gác cổng Tây thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Hầu Vương Phụ hoặc Hầu Vương Mẫu để kiếm 225 “Móng vuốt dã nhân”
Phần thưởng: 1075000 điểm kinh nghiệm
Chú ý: Bạn chỉ có thể nhận được nhiệm vụ này vào ban đêm.


----========----
Cấp độ 51
----========----
Thu thập mảnh băng
NPC: Cổ Ni Sa (Thương nhân buôn giáp tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Tuyết Yêu hoặc Tàn Tuyết Yêu để kiếm 235 “Băng tảng của Tuyết Yêu”
Phần thưởng: 1100000 điểm kinh nghiệm Hồi Huyết Thủy (lớn) x50 bình


----========----
Cấp độ 53
----========----
Yêu cầu của Man Y Na. (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Thương nhân buôn dược liệu tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Bạch Diện Thù hoặc Thanh Diện Thù để kiếm 210 “Tơ nhện của Bạch Diện Thù”
Phần thưởng: Mỗi lần 100000 vàng và 1200000 điểm kinh nghiệm.


----========----
Cấp độ 59
----========----
Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ. (Làm 3 lần)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn ở Hòa Điền)
Cách làm: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Phần thưởng: 2000.000 điểm kinh nghiệm


----========----
Cấp độ 61
----========----
Vỏ của Thổ Cẩu ( làm 3 lần)
NPC: Bá Nhạc Ngô ( tọa độ X: 3502 Y: 1969 ở thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Kiếm 15 cái Vỏ của Thổ Cẩu từ con Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Phần thưởng: 2.200.000 điểm kinh nghiệm.


----========----
Cấp độ 63
----========----
Chiêu mộ anh tài (làm 5 lần)
NPC: Ha La Hồ - (trưởng tiêu cục ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch động
Phần thưởng: 2.500.000 điểm kinh nghiệm và 250.000 vàng
Chú ý: Một số trường hợp không thể nhận quest tiếp lần 2 hoặc lần 3 sau khi kết thúc lần trước. Để làm tiếp được lần 1 bạn hãy mặc 1 trong 3 loại đồ nghề (Thương nhân hoặc Đạo tặc hoặc Bảo Tiêu) sau đó ra ngoài thành.
- Đối với người mặc đồ Thương nhân hoặc Bảo tiêu thì chỉ cần giết 1 Đạo tặc NPC là có thể vào nhận lại nhiệm vụ.
- Đối với người mặc đồ Đạo tặc thì ngược lại, chỉ cần giết 1 Bảo tiêu hoặc Thương nhân hoặc lạc đà của Thương nhân là có thể nhận nhiệm vụ----========----
Cấp độ 64
----========----
Thư của Bách Lý Cách
NPC: Bạch Lý Cách – binh lính ( lính canh ở cổng Nam Đôn Hoàng)
Cách làm: Đưa Thư của Bạch Lý Cách đến I Sa Khắc – Thương nhân Ba Tư ( Trường An) rồi tiếp tục đưa thư đến Sa Lí Cáp – người buôn ngựa ở Hòa Điền…sau đó chạy về Đôn Hoàng đưa lại cho Bạch Lý Cách.
Phần thưởng: 1.450.000 điểm kinh nghiệm, 140.000 vàng và 9000 skill exp
Chú ý: Bạch Lý Cách chỉ giao nhiệm vụ cho 5 người trong 1 ngày. Vì vậy bạn phải hoành thành trước thời hạn, nếu không bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.


----========----
Cấp độ 65
----========----
Diệt trừ thổ Quỷ (làm 3 lần, phải làm nhiệm vụ “Chiêu Mộ anh tài”)
NPC: Hợp Đôn – Binh lính ( lính canh cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Săn 1600 con Thổ Quỷ chiến binh hoặc Thổ Quỷ lâu la trong Thạch Động
Phần thưởng: 3.000.000 điểm kinh nghiệm và 275.000 vàng


----========----
Cấp độ 67
----========----
Vua đào đất (làm 5 lần)
NPC: Hỗn Vô Tà
Cách làm: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 cái móng
Phần thưởng: 3.500.000 điểm kinh nghiệm


----========----
Cấp độ 69
----========----
Yêu nữ mê hoặc
NPC: Đại Sư Pháp Không ( X: 2526 Y: 2264)
Cách làm: Giết Hồn ma La Sát hoặc La Sát Mặt Quỷ để tìm bình giải độc của La Sát
Chú ý: Sau khi lấy được chai giải độc của La Sát thì phải quay lại gặp lão sư giao Quest trong vòng 15 phút. Không được dùng cuộn dịch chuyển. Khi ra khỏi cửa hàng có thể dùng ngựa để về làng. Nhớ phải mua ngựa tốt để chạy cho nhanh.
Phần thưởng: 3.750.000 điểm kinh nghiệm và 50 bùa dịch chuyển hảo hạng


----========----
Cấp độ 70
----========----
Thu hồi kinh phật
NPC: Đại Sư Huyền Trang ( X:3592 Y:2236)
Cách làm: Tìm 4 quyển kinh phật
1 Quyển từ con La Sát
1 Quyển từ con Dạ Xoa
1 Quyển từ con Chuột chũi
1 Quyển từ con Tráng Thổ Quỷ
Phần thưởng: 4.750.000 điểm kinh nghiệm, 24.000 SP và 425.000 vàng

Tham vọng của Bá Đô (làm 3 lần)
NPC: Bá Đô – Quản kho
Cách làm: Giết Kim ngân Dạ Xoa hoặc Kim cương Dạ Xoa để thu thập 250 mảnh vỡ của kim cương và 250 mảnh vỡ của vàng.
Phần thưởng: 4.250.000 điểm kinh nghiệm và 375.000 vàng

----========----
Cấp độ 71
----========----

Lần thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ) (Cần làm “Lần thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)”)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Lính Niya hoặc Gác binh Niya để thu thập 200 “dây chuyền của Lính Niya”
Phần thưởng: 4.000.000 điểm kinh nghiệm, 96.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.*

----========----
Cấp độ 71
----========----

Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề) (Cần làm “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Lính Niya hoặc Gác binh Niya để thu thập 200 “Cây thương của Lính Niya”
Phần thưởng: 900.000 điểm kinh nghiệm, 96.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.*

----========----
Cấp độ 74
----========----

Diệt trừ cung thủ Niya (Làm 3 lần)
NPC: Ô Luân – Binh lính (Tọa độ X:81, Y:41 Lính canh cổng phía Tây Hòa Điền)
Lần 1: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lần 2: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lần 3: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Phần thưởng: 3.700.000 điểm kinh nghiệm, 250.000 vàng.


----========----
Cấp độ 77
----========----

Di tích văn minh Niya (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Tiệm Thuôc thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Lần 2: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Lần 3: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Phần thưởng: 4.275.000 điểm kinh nghiệm, 350.000 vàng.


----========----
Cấp độ 79
----========----

Chiếc móng ngựa thất lạc (Làm 3 lần)
NPC: Sa Lý Cáp (Chuồng ngựa thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Lần 2: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Lần 3: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Phần thưởng: 4.775.000 điểm kinh nghiệm, 375.000 vàng.Hệ Thống Nhiệm Vụ Châu Á ( Lv 1-> 80)

Posted by : Lão Tam 0 Comments

I. Hệ thống “Học Viện”

1. Hệ thống Học Viện là gì?
- Hệ thống Học Viện là hệ thống được lập ra với mục đích giúp đỡ những người chơi mới tiếp cận nhanh với game đồng thời kết nối cộng đồng người chơi với nhau. Đồng thời hỗ trợ những ngưởi chơi cấp cao có thể sở hữu những item quý hiếm dựa trên kết quả cống hiến của họ.

2. Làm thế nào để tạo Học Viện:
- Nói chuyện với NPC giữ đồ ở tất cả các thành bạn sẽ thấy mục “Thiết lập Học Viện”. Bấm vào đó bạn sẽ tạo được Học Viện.

- Điều kiện để tạo được Học Viện:
Bạn Phải từ cấp độ 60 trở lên
Bạn phải có ít nhất 100.000 vàng.

3. Học Viện bao gồm những đối tượng nào?
- Hệ thống Học Viện gồm 3 đối tượng:
* Người bảo trợ (1 người – Cấp độ 60 trở lên)
* Người hỗ trợ. (2 người – Cấp độ từ l** 40 đến 59)
* Học viên. (5 người – Cấp độ từ l** 1 đến l** 40)


- Vai trò của từng đối tượng:
* Người bảo trợ: Giúp Học viên luyện cấp, làm nhiệm vụ một cách nhanh chóng.
* Người hỗ trợ: Phụ giúp Người bảo trợ luyện cấp, làm nhiệm vụ.
* Học viên: Là đối tượng được giúp đỡ.

4. Làm thế nào để mời được Học viên hoặc Người hỗ trợ tham gia Học Viện?
- Để mời Học viên tham gia Học Viện có 2 cách:
+ Bấm L và chỉ vào người muốn mời vào Học Viện
+ Đăng ký Học Viện trên hệ thống mạng lưới Học Viện (bấm L rồi chọn Gia Nhập).

- Để mời Người hỗ trợ tham gia Học Viện bạn chỉ có cách đăng ký Học Viện trên hệ thống mạng lưới Học Viện và chọn phần “Người bảo trợ cấp cao”.

(Mô hình này các bạn có thể coi tương tự như mô hình trường học học gồm có: Hiệu trưởng, Giáo viên và học sinh).


II. Những lợi ích khi tham gia Học Viện:

1. Người bảo trợ:
- Sẽ nhận được điểm danh vọng sau khi huấn luyện (kéo level) Học viên lên level 40 (tốt nghiệp) (Lưu ý: Người bảo trợ chỉ được nhận điểm danh vọng khi huấn luyện Học viên có cấp độ từ 30 trở xuống. Huấn luyện học viên từ level càng thấp thì càng được nhiều điểm danh vọng. Tối đa là 39 điểm/1 Học viên).

- Sẽ có thêm buff nếu như ở trong Top 50 người bảo trợ xuất sắc nhất (Top được thông báo tại NPC quản kho). Và buff này sẽ là không thời hạn nếu như bạn luôn ở trong top. (Chi tiết sẽ được giải thích ở phần dưới).

- Sẽ mua được những vũ khí Ấn (Khuê Ấn, Nguyệt Ấn, Nhật Ấn) trong shop. Những vũ khí này được bán bằng điểm danh vọng và vàng và số lần sửa chữa tối đa là 5 lần (Đá sửa chữa cũng được bán bằng điểm danh vọng).

- Trong thời gian huấn luyện Học viên, nếu Học Viên phân chia Điểm Tích Lũy thì Người bảo trợ sẽ được cộng thêm 10% điểm kinh nghiệm khi đánh quái vật. (Chi tiết sẽ được giải thích ở phần dưới).

2. Người hỗ trợ:
- Cũng sẽ nhận được điểm danh vọng sau khi có Học viên tốt nghiệp (Điểm danh vọng mà người hỗ trợ nhận được tối đa là 5 điểm/1 Học viên). Điểm danh vọng này cũng có thể dùng để mua vũ khí Ấn trong shop.

3. Học viên:
- Là những người được giúp đỡ trong Học Viện.

- Sẽ lên cấp độ nhanh hơn so với tự luyện.

- Dễ dàng hơn trong việc làm nhiệm vụ.


III. Tác dụng của những items, buffs trong hệ thống Học Viện:

1. Buff – Điểm Tích Lũy:
- Điểm Tích Lũy là điểm kiếm được trong quá trình Người bảo trợ huấn luyện Học viên. Nó được hiển thị tại vị trí buff của Học viên.

- Điểm này nếu để không sẽ không có tác dụng. Nếu được kích hoạt thì sẽ được chia cho Người bảo trợ và Học viên với tỉ lệ Người bảo trợ: 20% tổng điểm, Học viên: 80% tổng điểm. Ví dụ: Khi đạt được Điểm Tích Lũy là 10.000 điểm, sau khi kích hoạt thì Người bảo trợ sẽ được nhận 2000 điểm và Học viên sẽ được nhận 8000 điểm. Và điểm sau khi kích hoạt này tôi gọi là Điểm Chia Sẻ.

- Sau khi kích hoạt Điểm Tích Lũy thì Học viên vẫn tiếp tục nhận được Điểm Tích Lũy khi Người bảo trợ giết quái vật.

- Điểm Tích Lũy chỉ kích hoạt được khi Người Bảo Trợ online.

- Sau khi Học Viên tốt nghiệp thì Điểm Chia Sẻ sẽ biến mất.

- Sau 1 giờ kể từ khi nhận được Điểm Tích Lũy Học Viên mới có thể kích hoạt tiếp.2. Buff – Điểm Chia Sẻ:
- Điểm Chia Sẻ được hiển thị trên bảng buff của Người bảo trợ và Học viên.
- Điểm Chia Sẻ có tác dụng cộng thêm 10% điểm kinh nghiệm cho Người bảo trợ và Học viên trong quá trình huấn luyện.
- Giết mỗi 1 quái vật sẽ bị trừ 10 Điểm Chia Sẻ.
- Nếu trong Học Viện có nhiều Học viên kích hoạt Điểm Tích Lũy thì Điểm Chia Sẻ của người bảo trợ sẽ được sử dụng lần lượt, sử dụng hết điểm của người này mới chuyển sang điểm của người khác.

3. Buff – Học viện:
- Sau khi huấn luyện được một số Học viên tốt nghiệp bạn sẽ được lọt vào Top 50 trong Học Viện và bạn có thể nhận được buff của Học Viện. Buff của Học Viện sẽ tồn tại mãi mãi cho tới khi bạn bị loại ra khỏi top 50. Bạn có thể xem top ở NPC quản kho.

- Có 4 cấp buff của Học Viện:
+ Cấp 1: Buff Danh Dự (Đồng)
+ Cấp 2: Buff Danh Dự (Bạc)
+ Cấp 3: Buff Danh Dự (Vàng)
+ Cấp 4: Buff Danh Dự (Bạch Kim)

- Buff Danh Dự (Bạch Kim)
(Những người trong Top 5)
+ 20% cơ hội được được ngọc ber
+ 5% Hấp thụ sát thương phép, vật lý
+ 5% Sát thương phép, vật lý.
+10% Tỉ lệ đánh
+ 20% tốc độ.

- Buff Danh Dự (Vàng)
(Những người trong Top từ 6 - 15)
+ 5% Hấp thụ sát thương phép, vật lý
+ 5% Sát thương phép, vật lý.
+ 10% Tỉ lệ đánh
+ 20% tốc độ.

- Buff Danh Dự (Bạc)
(Những người trong Top từ 16 - 30)
+ 20% tốc độ.
+ 10% Tỉ lệ đánh

- Buff Danh Dự (Đồng)
(Những người trong Top từ 31 - 50)
+ 10% Tỉ lệ đánh

4. Đồ vật của Học Viện:
Để có thể nhìn thấy được đồ vật của Học Viện bạn phải là người tạo Học Viện. Sau khi đã có Học Viện bạn nói chuyện với NPC giữ kho sẽ nhìn thấy dòng “Đồ vật Học Viện” (hay đại loại gì đó mình không nhớ lắm)

Trong shop Học viện có những loại item sau:

- Vũ khí: Bao gồm tất cả các vũ khí Ấn từ cấp 6 đến cấp 8 (Từ l** 42 đến l** 64). Tất cả những vũ khí này bạn có thể sử dụng điểm danh vọng và vàng để mua. Tất cả những loại vũ khí này đều chỉ có thể sửa được tối đa 5 lần.

- Đá sửa chữa: Loại đá này dùng để sửa chữa cho những vũ khí được mua trong shop của Học Viện


5. Điểm Danh Dự (danh vọng)
- Đây là loại điểm mà Người Bảo Trợ sẽ nhận được khi huấn luyện được Học Viên tốt nghiệp.

- Khi Người Bảo Trợ không online mà Học Viên bấm "Tốt nghiệp" thì Người Bảo Trợ sẽ vẫn nhận được điểm Danh Dự. Ngay cả trong giờ không điểm thưởng (giờ đen) cũng như vậy.

- Điểm Danh Dự tối đa Người Bảo Trợ nhận được của mỗi học viên tốt nghiệp là 39 điểm.

- Điểm Danh Dự được sử dụng để mua vũ khí, đá giả kim trong Học Viện. Và nó cũng là 1 trong những cơ sở để xếp hạng Top Học Viện.


IV. Những hình phạt trong Học Viện:

1. Đối với Người bảo trợ:
- Nếu đuổi Học viên hoặc người hỗ trợ ra khỏi Học Viện thì sẽ không thể mời thêm người khác vào Học Viện trong 24 giờ.

- Nếu xóa bỏ Học Viện thì sẽ không thể tạo lại Học Viện sau 7 ngày.

2. Đối với Người hỗ trợ:
- Nếu rời bỏ Học Viện thì sẽ không được tham gia Học Viện sau 24 giờ (Chỉ có thể rời bỏ Học Viện sau 24 giờ kể từ khi vaòo Học Viện)
(Bài viết sẽ tiếp tục được cập nhật).

3. Đối với Học Viên:
- Nếu rời bỏ Học Viện thì sẽ không được tham gia Học Viện sau 24 giờ (Chỉ có thể rời bỏ Học Viện sau 24 giờ kể từ khi vaòo Học Viện)

Hệ thống “Học Viện”

Posted by : Lão Tam 0 Comments

- Copyright © Lão Tam - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -